lørdag 23. april 2016

Til foreldrene - Impuls 4


Impuls 4 – Mennesket og elementene

Prosjektet du nå leser et innlegg av, vil når det er ferdig bestå av 27 impulser. Prosjektet er kunstnerisk og fritt tenkende med godt hjerte. Du må antakelige lese tidligere innlegg i prosjektet for å forstå dette innlegget.

Det finnes fem elementer, jord, vann, luft, ild og ånd. Hvilke av elementene preger dine måter å være i verden på?

Element jord
Et menneske som har mye jord i seg er saklig, forholder seg til de faktiske forhold og er beroligende å snakke med. Hvis det er en situasjon med mye ild, altså mye temperament så vil det være beroligende for situasjonen at det er en som har mye jord i seg tilstede. Det er effektivt å slukke en brann ved å legge på jord. Det er mindre hjelpsomt å slukke en ild med luft eller med bensin, ref sangteksten til David Bowie, putting out fire with gasoline.

Element ild
Et menneske som har mye ild i seg er et menneske med mye temperament og kraft. Temperamentet kan være kraften til å få gjennomført ting, som tenner en ild i andre eller ilden kan brenne hardt og ukontrollert og dermed være mindre hensiktsmessig for mennesket selv og andre rundt seg. Det å legge på jord eller også å helle på vann er måter å dempe ilden på. Hvis det ikke helles på nok mengder vann vil et indre liv med mye ild kun frese. Det trengs nok mengder med vann hvis man velger å slukke ild ved helle på vann istedenfor å slukke ilden ved å legge på jord.

Element vann
Et menneske som har mye av elementet vann i seg har mye følelser. Den sentimentale myr består av mye vann og en del jord. Denne type gjørme kan gi den endeløse offervei hvor mennesket rører rundt i sin personlige tungmodige hengemyr. Måten å komme seg ut av dette er både ved å legge på mer jord, drenere vekk vann eller fyre opp en liten ild. Varme eller elementet ild, altså temperament får vann til å tørke inn slik at det sentimentale mennesket kan komme seg på fast grunn.

Element luft
Et menneske som har mye av element luft i seg er et menneske med mye ideer. Flaksende fra ide til ide. Personen er lett til sinns men har kanskje litt lite bakkekontakt. Et menneske med mye luft har mye humor og mye kreativitet i seg. Det å tilføre jord vil gi bakke kontakt mens det å tilføre ild vil kunne føre til at mennesket med mye luft stikker av. Ilden brenner bare enda bedre ved tilførsel av luft og det er krevende for den luftige, lette og glade med sitt luftige tanke og følelsesliv, å være i nærheten av for mye temperament. Et menneske med mye av element luft kan ved tilførsel av jord få suksess, det er fordi de gode ideene tilpasses verdenen på bakken. Bakkekontakt. Ved suksess tilføres den luftige personen ild, suksess er å anse som brennbart materiale. Ved slike tilfeller kan personen ta av og brenne raskt. Opplevelsen vil være så deilig for personen at denne tar av som en rakett, jakter målrettet etter mer av denne type ild og kan komme til å havne i de selvforherligende luftlag. Luft er flyktig og en person med mye av element luft kan raskt havne i de øvre overglade lag. Luften kan like fort gå ut av ballongen og mennesket kan havne i bakken med et brak. Min mening er at det er viktig for en person med mye luft i seg å tilføre jord. Imidlertid er luft, ideer, kreativitet, humor veldig gode egenskaper å ha. Det å forvente for mye jord i utviklingen av seg selv hvis man har mye av element luft vil også være vanskelig, det å ha for mange faktiske regelstyrte forhold å forholde seg til kan oppleves uendelig tungt å bære.

Element ånd
Et menneske som har mye ånd i seg er et menneske som har begynt å løfte sin bevissthet. Dette mennesket vet mye om hvilke elementer den skal benytte seg av for å være åndelig tilstede for seg selv og andre i de forskjelligste situasjoner. Det å være åndelig handler om nærvær av ånd i nuet mens tiden utfolder seg fra øyeblikk til øyeblikk. Element ånd handler mye om tillit, helhet, samarbeid, våkenhet, medmenneskelighet og varme.

Hvis man skal sette sammen en god gruppe så bør denne gruppen inneha mennesker med til sammen alle elementene godt representert.

Hvis man skal utvikle seg som menneske og eventuelt endre litt på sin egen sammensetning av de fem elementene så er det antakelig viktig å bli kjent med hvilke elementer som preger ens liv.

Dessuten, siden dette prosjektet jo handler om å løfte seg selv og slekten videre, hvilke mønster av elementer preger din slekt?


Neste impuls kommer neste søndag

søndag 17. april 2016

Til foreldrene -Impuls 3


Impuls 3 – Sannheter om seg selv

Prosjektet du nå leser et innlegg av, vil når det er ferdig bestå av 27 impulser. Prosjektet er kunstnerisk og fritt tenkende med godt hjerte. Du må antakelige lese tidligere innlegg i prosjektet for å forstå dette innlegget.

Jeg legger merke til at det snør utenfor der jeg bor i dag. Jeg legger merke til at jeg tenker. ”Åh, så lei jeg er denne vinteren, det var vel feil å legge om til sommerdekk da. Hmmm, det går nok bra allikevel, snøen legger seg ikke på veien”. Jeg merker at jeg er litt støl i nakken og jeg legger også merke til at jeg gleder meg til å skrive ned noen refleksjoner om hvordan man kan bli kjent med sannheter om seg selv.

En sannhet ved meg som jeg har lagt merke til er at jeg ikke liker Smalahove. Det at jeg ikke liker Smalahove er en sannhet om meg, det er ikke en sannhet om Smalahove. Jeg kjenner mange som liker Smalahove. De ser på det å spise Smalahove som en høytidsstund. Sannheten om Smalahove må dermed være en annen enn sannheten om mitt forhold til Smalahove. Sannheten om Smalahove er kanskje at noen liker Smalahove og andre liker det ikke?

En sannhet om mennesker er at noen er mer optimistisk og noen er mer pessimistisk enn andre!

Hva pleier å karakterisere deg i en utfordrende situasjon. Pessimisme eller optimisme? (Prøv å ikke dømme din erkjennelse av deg selv eller andre).

Sannheten om situasjonen du er i nå i dag er at noen ville forholdt seg til den med mer pessimisme mens andre ville forholdt seg til den med mer optimisme. Din eventuelt pessimistiske eller optimistiske innstilling til situasjonen kan ikke være sannheten om situasjonen. Det er fordi forskjellige mennesker ville forholdt seg forskjellig til situasjonen på samme måte som forskjellige mennesker liker eller ikke liker Smalahove.

Jeg har brukt mye tid på å observere meg selv. Jeg har blitt kjent med en tendens i måten jeg forholder meg til omverdenen på. Jeg har opp igjennom oftere blitt kjørt av frykt enn av tillit. Det at jeg har lagt merke til at frykt og krisemaksimering har vært en tendens i mitt liv gjør det i dag mulig å legge merke til når ”fryktmønsteret” kjører. På den måten vet jeg nå at fryktopplevelsen ikke er tilstedeværende fordi sannheten om situasjonen er at den er farlig. Sannheten om situasjonen er at jeg reagerer (tenker, føler og motiveres til handling) som jeg pleier å gjøre i sånne situasjoner.


Denne bevisste kjennskap til mine egne indre tendenser til måter være på, gjør det ganske enkelt å oppdage frykt mønsteret som kjører på autopilot for så å bytte det ut med en ny måte -  tillits-måten.

Neste impuls kommer neste søndag!

søndag 10. april 2016

Til foreldrene - Impuls 2
Impuls 2 – Slekts-programmer som kjører

Prosjektet du nå leser et innlegg av, vil når det er ferdig bestå av 27 innlegg/ impulser. Prosjektet er kunstnerisk og fritt-tenkende med godt hjerte. Du må antakelige lese tidligere innlegg i prosjektet for å forstå denne.  

Offer programmet
Jeg legger merke til at programmene som kjører i flere slekter kan gis merkelappen ”Offer”. I slike slekter er det er på mote å slite, være negativ, pessimistisk samt at det å være bekymret ser ut til å være viktig. Dårlig økonomi (eller bekymring omkring økonomi uavhengig av om den er dårlig eller ikke), manglende evne til å stille opp for seg selv, negativ prat om andre omkring middagsbordet og lignende er ord og handlinger man kan legge merke til når ” Offerprogrammet” kjører.

”Vi er underdanige, livet er vanskelig og vi må ikke forandre på det” er en oppsummerende setning for Offerprogrammet.

Aktør programmet
Jeg legger merke til at programmene som kjører i flere slekter kan gis merkelappen ”Aktør”. I slike slekter er det på mote å være aktør i eget liv. Man er mer sin egen lykkes smed og forholder seg til utfordringer i livet på en mer proaktiv måte enn i de slekter hvor offerprogrammet kjører. Livet er til for å nytes, også hvis det er helse problemer, handlingsorientering, ok evne til å stille opp for seg selv, evne til grensesetting, evne til å se utfordringer som en mulighet og samtaler om at man kan påvirke sitt eget liv i en eller annen retning er ord, ideer og handlinger som kan komme til utrykk når ”Aktør programmet kjører”

”Vi kan alltid lage oss det gode liv” er en oppsummerende setning for Aktør programmet

Bundet
Den bundne Aktør er den som må agere hele tiden for å være sikker på at det skal gå bra. Den bundne aktør kan komme til å måtte være gårdbruker fordi far var det, eller lege, eller forretningsmann eller akademiker eller annet fordi mange i slekten var det. Når det gjelder penger så er man like ufri som menneske hvis man må ha mye av det materielle som hvis man for all del ikke må ha noe av det materielle. Den bundne aktør, agerer for trivsel i eget liv men innenfor et begrenset spekter av handlingsalternativer.

”Den eneste trygge vei er å sikre at det blir som det var” er en oppsummerende setning for den bundne aktør.

Det bundne offer kjenner ikke til muligheten for at det finnes en annen måte å se på tingene enn det å være offer.

Det bundne offer er en som ikke ser muligheter og blir værende i offermentaliteten uten å kjenne til at det finnes andre måter å være i verden på.

”Ting er vanskelig og sånn er det og sånn blir det” er en oppsummerende setning for det bundne offer.

Fri
Den frie aktør vet at det gode liv er målet og føler seg helt fri til å gjøre hva det skulle være, tjene mye penger, ha mye utdannelse, være rik kunstner være fattig kunstner eller omreisende strand løvinne. Den frie aktør er fri til å gå for det gode liv på sin måte.

”Det gode liv er det som teller” er en oppsummerende setning for den frie aktør

Det frie offer er den som erkjenner de faktiske vanskeligheter som er og har vært. Men håper at det kan forandre seg.

”Det har vært noen krevende situasjoner, men på grunn av dette vonde kommer jeg nå snart få det gode liv”, er en setning som oppsummerer det frie offer.

Den frie offer er en optimist men har ikke forstått at ansvaret for å lage seg selv et godt liv er sitt eget. Faktisk implementering av ny atferd mangler. Flaks, ikke målrettet handling, er den eneste mulighet for å få penger/ få det bra.

Se på modellen ovenfor. Hvor ligger slekts programmet som kjører i din slekt?

Hvor mye aktør, hvor mye fri eller hvor mye bundet aktør er dere?

Hvor mye offer, hvor mye fri eller hvor mye bundet offer er dere?

Impuls 3, kommer neste søndag

onsdag 6. april 2016

Til foreldrene - Impuls 1

Impuls 1 – Mål med prosjektet

Jeg begynner herved å skrive ned mine refleksjoner om slekten og slekters gang.
I sangen Deilig er jorden synges det:

"slekt skal følge slekters gang"

Ibsen skrev på slutten av 1800 tallet stykket ”Gjengangere”, et familiedrame i tre akter om hvordan nedarvende meningsdannelser legger bindinger for den frie livsutfoldelse i slektleddene fremover.

I psykologi snakker man om arv og miljø. Altså at noe av det og den man er, er arvet gjennom slektsleddene mens det ligger nye muligheter eller begrensninger gjennom det miljøet man befinner seg i og de gleder og sorger, utfordringer og seire man møter på sin vei opp gjennom livet. I en del sammenhenger ses tidlig barndom på som ekstra viktig for hvordan et menneske sitt liv og helse blir. 

I dette prosjektet som skal ha 27 relativt korte impulser (1-2 A4 sider) vil jeg se nærmere på slekten, slekters gang, arv og miljø. Jeg vil også vise frem hvordan det går an å bryte med det gjengangeri som har pågått i din slekt i noen generasjoner.

Jeg er forventer at jeg kommer til å provosere, men slik må det være med et arbeid som har som mål å gjennomskue ubevisst gjentakelse av frihetsbegrensende strømninger som kan pågå i en slekt.

Mitt lille prosjekt er filosofisk, kunstnerisk og fritt tenkende i sin natur og har ikke som mål å være vitenskapelige sannheter. Prosjektet har som mål å være inspiratorisk – til inspirasjon for menneskers vekst og utvikling.

Målet er å plante ideen om at det går an å løfte seg selv og dermed slekten ut av en for slekts deltakerne mindre positiv og frihetsbegrensende livprogrammering.

Prosjektet heter ”Til foreldrene”. Det er fordi det må være foreldrene som tar ansvar for å gjennomskue det ikke helt optimale slektsprogram som kjører i slekten, slik at det er disse som passer på å ikke bringe det dysfunksjonelle og livsglede begrensende ”slektsprogram” videre. For de der har foreldre som ikke har maktet å utøve den voksne foreldrerollen håper jeg at mine refleksjoner kan være til hjelp for deg som leser dette slik at du gjennomskuer de kjedelige trossystemer som snurrer og går på ”repeat” i din slekt. På den måten kan du begynne å ”omprogrammere” deg selv og på den måten kan du bevege deg videre.

Innleggene vil antakelig også leses av min egen slekt.

Impuls 2, neste innlegg, kommer til helgen.


tirsdag 5. april 2016

Sliter du med Ngst - Skaff deg hjelp i dag.Ngst!
Jeg skrev feil da jeg skulle skrive overskriften Angst.

Nå ble det slik og jeg synes det er en bra måte å skrive ordet på. ”Ngst”, spesielt med tanke på fastlåstheten og lammelsen sterk angst kan innebære.

Sliter du med Ngst? Da er du ikke alene.

I går leste jeg en fin artikkel som heter ”Angstens ansikt”, skrevet av Caroline Drefvelin på NRK.no. Artikkelen er god og på grunn av min profesjon og min livserfaring setter jeg stor pris på at det deles folkehelsebudskap omkring angst. Denne artikkelen forteller om panikk angst som kan være en plutselig oppdukkende følelse av total frykt og opplevelsen av å dø. Jeg har lagt ved en link til denne artikkelen nederst i bloggen.

Jeg synes videre det er hyggelig å lese flere steder, blant annet i Caroline Drefvelin sin artikkel, at Psykologi professor Gerd Kvale, som var en av de foreleserne jeg virkelig husker godt fra mine psykologistudier, har vært med på å utvikle nyvinninger når det gjelder behandling av tvangslidelser, en form for angst. For eksempel det å vaske seg igjen og igjen, ideen om at offentlige dørhåndtak eller tilsvarende smitter livsfarlig sykdom, sjekke komfyren til du blir blå, eller tvangstanken om at man er en pedofil overgriper eller en skattesnyter. Eller tvangstanken om at man kommer til å bli tatt…

Ngst er et helvete. Når man får det er det vanskelig å forstå det og det er ikke så lett å forklare hvor vondt det oppleves. Dette gjelder om man lever med en generell frykt og autonom overaktivering hele tiden, (generell angst lidelse), om man har angstanfall, (panikk anfall), om man har sosiale fobier, klaustrofobier, om man har helse angst (ideen om at man har en alvorlig sykdom), paranoid angst og tankegang, angst for å være ute, kjøre trikk, gå i butikken eller om man sliter med tvang.

Ngst er forventningen om at ting skal gå forferdelig dårlig eller det er pågående fryktfølelse i kroppen uten like mange tanker tilstede. Uansett, Ngst et helvete. Det er virkelig ille når hele menneskets opplevelse av livet der og da, kun består av frykt.

Det finnes hjelp å få. Kontakt fastlege i dag.

Noen kan komme til å tro at det bare er de som har angst og at de for guds skyld ikke må fortelle det til noen.

Jeg selv er åpen om min inngående kjennskap til angst. Jeg har hatt angst fra jeg var liten, jeg husker mitt første panikk anfall da jeg var 5-6 år og livet mitt  har i perioder vært fullstendig ødelagt av angst, PTSD og påfølgende depresjoner.

Ekstrem angst i oppveksten førte til at jeg trodde jeg var ond. Da jeg  som barn og ungdom ikke hadde hørt om angst eller visste hva det var så merket jeg jo bare at jeg hadde det vanskelig på innsiden. Jeg trodde at årsaken til at jeg hadde det vanskelig var fordi jeg var ond. Det ble en tvangslidelse ut av det fylt av de skrekkeligste tvangstanker døgnet rundt. I perioder var angsttrykket så stort at jeg ikke kunne snakke med noen eller gjøre noe uten å bruke en 10-15 dager i etterkant av sosialt samvær uten søvn for å finne ut av om jeg hadde vært slem mot de jeg hadde snakket med. ”Jeg var jo ond”. Det er utrolig at dagene gikk synes jeg. Jeg tror ikke så mange merket mine plager. Kanskje litt konsentrasjonsplager nå og da…Og minst 20 halvlitere på byen to-tre ganger i uken bedøvet jo godt i perioder.

Jeg er avholdsmann i dag.

En annen utfordring med angst og kronisk angst er at man utvikler en måte å være i verden på som er sær men som man ikke ser selv. Dette er jo fordi man prøver å finne omveier eller tilpasninger i hverdagen for å overleve. Man er ganske alene hvis man sliter med en slik lidelse uten å tørre å si det til noen. Ngst fører også ofte til depresjoner. Når hele virkeligheten er frykt så er det ikke rart at hele virkeligheten etter hvert blir endeløst trist.

Derfor er det viktig å skaffe seg hjelp. Gå til fastlegen å kom deg inn i et behandlingsprogram gjennom psykolog og DPS (Distrikts Psykiatrisk Senter) i dag.

Ngst er meget mer vanlig enn man tror. 20-30 prosent opplever en angstlidelse i løpet av livet. I min jobb som psykolog ser jeg for eksempel at overgangsfaser i livet trigger angstplager. Dette kan være overgang fra videregående skole til arbeidsliv eller høyere utdannelse. Det kan være overgang fra høyere utdannelse til jobb, det kan være inn i ekteskap, ut av ekteskap, inn i ny jobb, ut av jobb, det å få barn. Mange forskjellige overgangsfaser ser ut til å trigge angst. Opplevelsen av usikkerhet trigger angst. Vi mennesker kan komme til å frykte det nye, før vi har erfart at det ikke er så farlig allikevel. Stress eller krevende hendelser på jobb, merkelig lederskap trigger også angst. Angst ser ut til å være så vanlig at det nesten er blitt en klisje.

Jeg håper at informasjonen om at angst er ganske vanlig gjør det lettere for deg som trenger det, å skaffe hjelp. Skaff hjelp i dag. Kontakt fastlege nå!

Min Nngst var noe jeg holdt helt hemmelig inntil den ble for sterk og umulig å holde hemmelig. Mitt første sammenbrudd var da jeg var 26 år. Dagene var preget av 2-7 panikkangstanfall, med respirasjonsutfordringer, sterke smerter, ukontrollert avføring, stivning, manglende evne til å snakke, flere år med alvorlige søvnproblemer, besvimelser og selvhat. Det er ikke sikkert det er hensiktsmessig å skildre så mye lidelse som denne angsten har ført med seg så derfor avslutter jeg med en kort historie for å vise frem at jeg vet hva sterk angst handler om.

”En periode på tidlig 2000 tallet fikk jeg anfall av det som kjentes ut som hjerteinfarkt. Sterke smerter i brystet og stråling ut i venstre armen. De ”15” første gangene dro jeg til lege og fikk alle mulige hjerte tester. EKG der og da og EKG over dag og natt hjemme. Ikke tegn til hjerteinfarkt. Antakelig angstanfall med sterke psykosomatiske smerter (fysiske smerter med sin grunn i psykiske problemer). Selv om jeg ”aksepterte” at anfallene ikke var hjerteinfarkt og ikke lenger løp ned dørene hos legevakt eller fastlege så var smertene fortsatt sterke når anfallene kom. Jeg gikk til en fast psykiater 1-3 ganger i uken i over 13 år. Vi fant ut at det som lindret smerten ved disse anfallene var valium blandet med en paralgin forte.

En gang fikk jeg et anfall hjemme i stuen. Det var fem meter til badet hvor medisinene lå. Smerten var så sterk at jeg ikke klarte å røre meg. En eks kjæreste hadde nøkkel til min leilighet så jeg ringte henne, hun kom innom og gikk inn på badet og hentet medisinen slik at jeg, etter et par timer med det jeg vil kalle ekstrem smerte,  svetting, og frykt for døden, fikk medisiner og lindring. Ca 30 minutter tar det før disse medisinene får OK virkning.

Jeg har prøvd alle terapiformer og alle medisiner i felleskatalogen (psykofarmaka) og jeg har vært hos det jeg har likt å kalle seriøse alternative behandlere for sikkert 600 000 kroner siden jeg begynte min reise ut av dette helvete i 1994.

Det er mange gode hjelpere når det gjelder psykisk helse. Her nevner jeg noen faggrupper jeg kjenner til. Sykepleiere, sosionomer, helsesøstere, psykiatriske sykepleiere, psykomotoriske fysioterapeuter, kliniske sosionomer, psykiatere og psykologer. Venner og familie kan også være til god hjelp.

Det som jeg opplever har hjulpet meg best er:
-Lindrende samtaleterapi
-Moderne kognitiv terapi med fokus på metaperspektiv.
-Tankefelt terapi (Mads Uldal sitt arbeid med TFT har gjentatte ganger stoppet sterke angstanfall hos meg på stedet)
-Fotsone terapi (Har skapt en dypere ro og avslapning)
-Akutt medisinering ved behov (Vival i lommen)
-Kosthold (Glutenfritt, mindre sukker, mindre karbo, mindre melk, mer grønt)
-Rudolf Steiner - Antroposofi
-Åndelighet (Troen på gud og opplevelsen av å være en del av noe større er viktig for meg. Jeg ser på mindfulness og min meditasjons praksis med fokus på pust (innånding og utånding) som et samvær med Gud eller tilstedeværelse i nuet ”sammen” med ånd og fylt med ånd.

Ikke driv selvmedisinering med beroligende medisiner eller alkohol. Jeg kan forstå behovet, men det er ikke riktig metode for å få det bra på sikt. Ta kontakt med fastlege i nå, skaff deg god hjelp i dag.

I dag lever jeg et godt liv. Jeg har ikke slike toppleder jobber som jeg var opptatt av før og jeg bruker min faglige kompetanse og mitt levde liv for å hjelpe folk som sliter med sitt. Jeg holder meg faglig oppdatert og mener at min livserfaring kan være til hjelp når jeg skal hjelpe andre. Det å spre folkehelsebudskapet oppleves meningsfullt og er mitt oppdrag. Jeg er stolt av at jeg klarte å utdanne meg ferdig som psykolog på siden av mye angst og krevende jobber (1992-2008) og jeg er stolt av å være en del av det faglige felleskapet som jeg har gjennom psykolog foreningen og mine uformelle kollegiale nettverk.

Det er virkelig hjelp å få når det gjelder angst. Min anbefaling er at du skal starte din reise ut av problemene i dag.

Tips til alle gode hjelpere:

Når det gjelder angst så er det viktig å være bevisst egen kommunikasjon. Husk på at de som kontakter deg kan være livredd og forsteinet i sitt indre. Det å være livredd og kanskje ekstra ”flink” er akkurat deres hovedproblem for tiden.

Husk å ta høyde for det i ditt møte med en som er på Ngst kjøret.

Noen synes at de ikke har god nok grunn for å ha angst.
Glem det, det er angsten som svindler deg fra å få hjelp. Har du angst så har du angst. Skaff hjelp i dag. Det kommer til å bli meget bedre. Kontakt fastlege i dag. Denne skaffer deg hjelp i psykiatrien.

Jeg fikk behov for å avslutte med å si at selv om det har vært mye problemer underveis så har jeg virkelig hatt det bra og fungert OK i perioder også. 49 år består jo av mange tusen dager. Jeg har også en helt vanlig og hyggelig og nær og kjærlig og frustrerende relasjon til mine foreldre.

Jeg har vurdert å skrive en PhD (doktorgrad) når det gjelder angst for å undersøke effekter av å bringe ånd inn i den moderne psykologiske behandlingen. En PhD krever finansiering og mye arbeid. Jeg vet ikke om jeg vil dette nå.

Sliter du med Ngst, skaff deg hjelp i dag.

CV Egil Arne Skaun Knutsen – 49 år
Befalsskole med pliktår
Krigsskole med plikt år
10 år i Hæren. Kaptein da jeg sluttet.

Lederutvikling, reklamesjef, markedssjef, markedsdirektør og direktør merkevare og kommunikasjon. Statoil 11 år

Spesial rådgiver HMS og psykolog. Hjelp24/ Stamina Helse 8 år

Bedriftsrådgiver, psykolog, foredragsholder, tenker, blogger. Viller AS 2 år

Annen utdannelse
Hovedfag i organisasjonspsykologi med vekt på positiv prestasjonskulturer - NTNU
Embetsstudet i Psykologi med ”spesialisering” moderne kognitiv terapi; ACT, Mindfulness og skjematerapi. Universitetet i København

Her er link til Caroline Drefvelin sin artikkel:

Angstens ansikt