fredag 21. oktober 2016

Kjære leser av Psykogrubbel

Arkivet i bloggen er midlertidig tatt inn for å fikse på diverse

Noen av mest leste blogginnleggene ligger fortsatt ute

Arkivet blir lagt ut igjen etterhvert

Vennlig hilsen

Egil Arne

tirsdag 4. november 2014

VarslingVarsling er beskrevet i arbeidsmiljøloven som noe man skal gjøre hvis lederskap eller annet i en organisasjonskultur drives ulovlig eller i strid med Helse, Miljø og Sikkerhet og det som kort kan forklares som: Det skal være helsefremmende å være på jobb.

Det bør antakelig være helsefremmende å være en medborger i Norge generelt sett.

Det er intet fagfelt som interesserer meg mer enn mestring av press og stress.
Det er intet fagfelt jeg kan mer om enn mestring av press og stress.
Stressmestring er min fanesak.

Derfor er det viktig for meg å si det i klart språk.
Sitat: "Jeg er totalt motstander av alt som har med stressmestring å gjøre."

Jeg mener at ideen om stressmestring er en av de største kostnadsdriverne og helseproblemene i vårt moderne samfunn.

Stress: Altså kroppslig mobilisering på bakgrunn av individuell opplevelse av press.
Eller hjertebank, angst, depresjon, tankekjør, bekymring, anspente muskler, søvnløshet, behov for rus for å få slappe av, irritabilitet, impotens, utslett, kvalme, magesår, kanskje enkelte typer kreft og ikke minst opplevelsen av at du stanger fordi køen for FAEN I HELVETTE ikke går fort nok fremover. Stress…

Stress er ikke noe som skal mestres. Stress er absolutt ikke noe som skal tåles.
Stress er noe som skal fjernes.

Pressmestring. Altså mestring av press uten aktivering av stress. Det er en smartere tilnærming. Det er en profesjonell tilnærming. Det er en vi er mennesker tilnærming (desverre ?) Hør etter folkens. Det er tross alt 2014.

Jeg har ikke tro på at veien til glede nødvendigvis må gå gjennom smerte eller mestring av smerte (stressmestring).
Jeg tror veien til glede går gjennom glede.

Jeg utfordrer meg selv når jeg gjør mine ting.
Jeg mestrer og tåler garantert litt stress nå og da.
En politimann eller en soldat må kunne gjøre ting selv om blodpumpa slår så det rister i bakken.

Men at stressmestring kjøres fram som et av bærebjelkene i god mentalhygiene, og prestasjon i arbeidsliv og skole.

Stress i vei idioter. I graven kan du hvile.

Det er en feil i kulturen.
Jeg er nødt til å si i fra.

Dette blogginnlegget er å anse som en varsling.

Jeg varsler fordi stressmestring er prestasjons og innovasjons ødeleggende.
Jeg varsler fordi stressmestring er folkehelseskadelig. Infarkt. Psykiske lidelser. Muskel skjelletplager. Mage tarm plager. Slitenhet. Rus. Hallo…
Jeg varsler fordi ideen om at man burde tåle stress er ekstremt kostnadsdrivende.

Menneskenes evne til å aktivere stress handler om en kroppslig mobilisering.

En mobilisering ikke for å mestre mobiliseringen (stresset) men for å fjerne presset som utløser mobiliseringen. (Fight or flight).
tirsdag 14. oktober 2014

Våkn opp

Se nøye på dette bildet fra Aftenposten for litt siden.
Ideen om at du ikke er bra nok.

Ideen om at du ikke er bra nok i det hele tatt er bivirkningene av prestasjonstrening, det er best som gjelder, idrettsmetaforene, retusjerte forsider av perfekte mennesker på glanset papir og stress mestringsideene som florerer i Norges land.

Stressmestring: Angst, depresjon, søvnløshet, anspenthet, magesår, hjerteinfarkt, panikk angst, styggen på ryggen, impotens, frigiditet, irritabilitet, bekymring, merkelig atferd, sinneutbrudd, skilsmisser, barneoppdragelse full av dårlig tid, dårlig samvittighet og bjørnetjenester, rus og kviser når du er over femti…
Stress er ikke noe som skal mestres. Stress er noe som skal fjernes. Hele ideen om stressmestring kommuniserer feil.

Pressmestring. Mestring av press uten aktivering av stress er noe helt annet relevant, bærekraftig, menneskevennlig og mer totaløkonomisk lønnsomt. 

For operative enheter er det relevant å lære strategier for stressmestring. Selvfølgelig.

Ellers er ideen om at du må bli bedre den største kostnadsdriveren i Norge.
Det er fordi at den ideen på «nivå to» faktisk kommuniserer at du ikke er bra nok.
Hele ideen om stressmestring er dermed helsefarlig.
Det er fordi den på «nivå to» kommuniserer at du burde tåle. «Press deg svake menneske. Tål smerte du ynkelige vesen. Det er det vi vellykkede gjør». 

Bjørndalen bestemte seg en gang for å bli verdens beste skiskytter. Han er kanskje verdens beste idrettsutøver noensinne. Dette er muligens meningen med livet til Bjørndalen.

Men det å bruke dette som ide inn mot 5 000 000 andre mennesker gjør ikke annet enn å inspirere noen få og ellers sende 550 000 på NAV, 700 000 ut i psykiske lidelser, 300 000 ut i fattigdom og en mengde folk inn i hjerteinfarkt, magesår, rus selvskading, kreft og bekymring.

Men disse kostnadene får jo ikke de som driver på denne måten.

Budskapet som presser oss nedover står stødig: Du er ikke bra nok og du kommer aldri til å bli det

De som tjener penger på å spre denne møkka skulle hatt bøter fra helsedirektoratet.

Og hvis det er slik at dere fremstilles feil i media og andre steder. Ta kontakt og forklar det på den måten det er ment.
Budskapet som i dag kommuniseres på «nivå 2» ødelegger liv og koster milliarder av kroner.

Våkn opp.
Vi kommuniserer noe som glorifiserer det som er lenger og lenger unna alt som er menneskelig.

Våkn opp.
Når skal vi slutte å kalle det godt lederskap og kommunikasjon det som pisker folk mot sin egen undergang

Våkn opp
Vi er ikke her for å gjøre som Lucky Luke. Trekke raskere enn vår egen skygge.

Våkn opp.
Måtte låta til OnklP "Styggen på ryggen" være bra for danseføtter, musikkdiggere, lederskap og folkesjel fremover.

Våkn opp.
Måtte forøvrig Styggen som kommunikatør avsettes.

Våkn opp.
Mange flere vil trives, prestere bra og bidra med sine geniale rare greier hvis flere begynte å forstå at folk er bra og vellykket som de er.


Psykolog Egil-Arne.

fredag 19. september 2014

Styggen på ryggen

Onkl P og de fjerne slektningene imponerer meg.

Den nye sangen "Styggen på ryggen" handler om den indre negative stemmen.

Du er ikke bra nok. Hva om ting skjærer seg. Du er ikke godt nok forberedt. Du er ikke pen nok, slank nok, flink nok.

Du kommer deg ingen vei her i livet.

Onkl P har laget en tekst som sier mye om den indre negative stemmen på noen få minutter.

Inspirerende og rett i kjøttet på hva negative tanker ofte handler om, slik jeg ser det.

En indre negativ stemme som øker i styrke hvis livet har for mye motgang. En indre stemme som går bærsjerk hvis du bli alvorlig deprimert.

Styggen på ryggen skal nå tas en gang for alle.

Ikke med direkte konfrontasjon i åpen strid. Styggen på ryggen skal tas med list.

Vi skal være smarte når vi gjennomskuer styggen på ryggen. Og som et troll som sprekker i kunnskapens lys skal styggen på ryggen miste all sin makt over deg og meg ved at vi lærer oss den og kjenne og dermed ser at den kun driver på med det samme den har drevet på med i alle år.

Bla. bla, bla. Negativt nedsettende snakk i forhold til deg selv.

Styggen på ryggen er snart en saga blott.

Terapi kan handle om måter å forholde seg til styggen på ryggen på.

Kognitiv terapi handler om en indre dialog for å argumentere styggen på ryggen i senk. Metakognitiv terapi handler om å lære seg å se på styggen på ryggen på god avstand med et avslappet smil om munnen. Styggen på ryggen virker ekte. Det er hans geniale trekk.

Men både du og jeg vet egentlig at han ljuger.

xxx xxx xxx

Jeg hører du babler styggen på ryggen. Her er imidlertid intet nytt under solen. De gamle kjedelige setningene om at jeg burde ditt og at jeg burde datt. At ting kan gå ad undas. Katastrofer og negativt prat til deg selv som gjør at selvbildet renner ut av kroppen din.

Kjæreste søte lille styggen på ryggen: «Tjattrik» for oss som har gjennomskuet deg.
Det negative pratet ditt. Den samme evinnelige plata som spiller om og om igjen.

Babbelet ditt.

«Sjå det bryr mæ»

xxx xxx xxx

Jeg for min del driver nå å lager en sang som har arbeidstittelen "Smarten på farten".
"Smarten på farten" kommer til å legge styggen på ryggen maktesløs for evig og alltid.

Så Onkl P.
Skal vi lage en felles rap som tar for seg dette ?
Som låta de er folkehelse i praksis Onkl P og sikkert også bra for din karriere.

Så vil en slik låt også være folkehelse. 

Om "Onkl P og de fjerne slektningene møter den litt fjerne psykologen", er bra for din karriere er vel mer usikkert :)

Uansett.

Gratulerer med en kjempe fin sang. Den kommer til å bli brukt i mitt terapirom for å få fram poenget i metakognitiv terapi.

En meget effektfull terapiform.

Resten av landet kommer til å spille låta 100 ganger om dagen.

Knall bra låt

Spell i vei

:)

tirsdag 14. januar 2014

2014 er for alle

Skrevet av Psykolog Egil-Arne Skaun Knutsen (Cand. Psychol og Cand. Polit Psykologi)

Jeg ønsker å reise en debatt om prestasjonsbegrepet. Min mening er at det kan være en like stor prestasjon å skifte på sengetøy som å vinne femmila i Holmenkollen.

For personer som sliter med alvorlig søvnproblematikk, er midt i en cellegiftkur, er deprimert på tredje året, eller som våkner morgen etter morgen utslitt etter en to-tre panikkanfall gjennom en alt for kort natt med søvn, er i dyp, dyp sorg, har ME eller er sliten etter andre runde med kreft, er ung og ikke får det til osv. kan det antakelig kanskje til og med være en større prestasjon å skifte sengetøy enn hva det er for en god skiløper å vinne femmila.

Noen ganger er den prestasjonen du er ute etter å si nei.

Stopp. Saktere, hvile! Ikke alltid bare å bli med på mer, mer, mer, fortere, raskere og slankest mulig på enda kortere tid.

Som vi kjenner godt til i psykologien så er opplevelsen av glede i mange tilfeller nært knyttet til det å få til noe. Godfølelsen kommer ofte i forbindelse med en prestasjon.
Dessuten finnes det forskere som har vist at hvis man presterer og får godfølelsen, så vil man få noen andre ønskede ”sideeffekter”.

For eksempel, ideen eller troen på at du kan klare andre ting også. Kanskje ideen eller troen på at du kan klare andre ting faktisk gjør at du prøver og kanskje også klarer andre ting. Da kan dette bli en relevant oppadgående helsegivende spiral.

Nettopp. Det ligger vitaliserende helsegevinster i det å oppleve godfølelsen eller gleden ved å prestere. Spørsmålet jeg vil at vi skal reflektere over er i så måte: Hva er egentlig en prestasjon? En prestasjon handler ofte om å yte noe ekstra for å nå et mål.

Mitt neste spørsmål er dermed: Hvilket mål har du satt deg? Eventuelt hvilket mål opplever du at er satt for deg i kulturen, eller det miljøet du oppholder deg i.

Min hypotese er at prestasjonsbegrepet i vår kultur ofte assosieres til idrett og organisasjonsliv. Gjerne toppidrett, og til høy prestasjonskultur i effektive, stadig nedbemannede bedrifter.

Jeg tror at målene vi setter oss kan oppsummeres som mer, mer, mer, fortere, raskere hold fasaden, gå ned mange kg på under en uke, før var det vanskelig, nå er alt bra. Min hypotese er at det å være vellykket i vår kultur kobles inn mot penger, karriere og høy aktivitet. Hvis dette stemmer er det alt for mange som blir ekskludert. Det er fort gjort å føle seg utilstrekkelig.

Hva med de syke? De som stormet frem i verden og fikk bråstopp av alvorlig fysisk eller psykisk sykdom. Jeg opplever at mange sammenligner seg selv med sånn man var før, eller at de sammenligner seg med de ikke alltid like helsefremmende idealene som ”lever” i kulturen om hva en prestasjon er.

Eller hva med de som gir opp allerede på videregående eller før. De dropper ut av skolen. Hva er årsaken til at så mange unge renner ut i NAV-kø? Jeg tror at én av årsakene er at målet for livet som er satt, av alle og ingen, er en nasjonal standard som mange opplever som umulig å oppnå. Det er ingen som er interessert i deg likevel. Kulturen driter i deg. Den vil kun ha deg i produksjonen. Man kan bli lei seg, sliten eller redd av sånt. Resignasjon.

Jeg ønsker med denne kronikken å løfte frem idéen om et prestasjonsbegrep med plass til mange flere. Jeg kaller det for å sette personlig rekord i nuet. Eller sette ”ny pers” i nuet.

Begrepet jeg bruker er ”Perse Nå”. Per Se betyr også nå. Personlig rekord i nuet, NÅ! På Latin betyr Per Se: i kraft av seg selv.

”Perse Nå”, et interessant konsept synes jeg. Hva er din personlige rekord akkurat nå? Er det å si jippi og kjøre på - eller er det å roe ned?

Ikke sammenlign deg med sånn du var før. Heller ikke med verdenseliten eller med fasadeidealene som lever i kulturen. Prøv å sammenligne deg selv med deg selv - med det du har eller der du er akkurat NÅ!

”Perse Nå!” Målet skal settes av deg. Ikke av kulturen.

Hva om målet for eksempel er: Du skal ha det best mulig i den situasjonen du til enhver tid befinner deg i. Det å ha det best mulig kan handle om å gjøre eller ikke gjøre, tenke eller ikke tenke, være eller ikke være det som er riktigst mulig for deg der og da. Hva ville din personlige rekord i nuet være da? ”Perse Nå!”

Mitt ønske er at hvis ideen om å ”Perse Nå” driver deg inn i nuet, så kanskje standarden, - listen du skal over, blir en helt annen enn før. Kanskje du til og med skal under listen?

Kanskje den fantastiske prestasjonen, det å gjøre mindre, kan aktivere den samme godfølelsen som det å gjøre mer, gjorde for deg før? Kanskje det å gjøre mindre i nuet kan bli målet du oppnår? Prestasjonen som skaper godfølelsen?

Noen mennesker er antakelig så syke at den riktige prestasjonen er å hvile. Andre ganger så er det riktig å ta tak i seg selv for å komme i gang igjen. Vi må finne ut av det. Selvfølgelig med faglig kompetanse. Men vi må huske at vi er individer. En nasjonal standard for hva som er en prestasjon oppleves ikke hensiktsmessig i mange sammenhenger.


Mitt eneste ønske for deg og for meg er at vi skal ha det bra. At gleden er for alle. Også for de som er syke, sliten eller lei og trenger en annen standard for hva en prestasjon er. En standard for prestasjoner som er tilpasset deg slik at også du kan få oppleve gleden ved å prestere.

Denne standarden skal du lage for deg selv. Og jeg ber deg! Husk at du er et menneske og at du faktisk trenger søvn, væske, næring, gode relasjoner, trygghet osv.

Maslows behovspyramide bør ikke ses på som en pyramide med primærbehov i bunnen og stadig mer selvrealiserende mål høyere opp i pyramiden. Den bør ses på som et behovshjul. Primærbehovene til et menneske bør tilfredsstiles hvert døgn.

Ikke la selvrealiseringen og jakten på kulturens idiotiske vellykkethetsstandard gjøre at du glemmer primærbehovene. Søvn og hvile først. Så aktivitet. Så hvile igjen.
Til og med en dum diger bjørn har skjønt dette. Den går i hi noen måneder i året. Hviler. Før den er ute i verden igjen. Syklusen til mennesket er mer på 24-timersbasis og ikke på årsbasis slik som for bjørnen. Bjørnen som kanskje ikke er så dum likevel. Maslows behovshjul har garantert helårsdekk.

Kanskje det er riktigere å sammenligne deg selv med deg selv - ikke i forhold til i går eller i fjor  - men i forhold til deg selv akkurat nå. Kanskje det å redefinere målene kan gjøre at også motsatte prestasjoner er de prestasjonene som noen ganger er det som virkelig er bra jobbet?

Kanskje disse motsatte prestasjonene, eller det å skifte på sengen kan gi deg den samme seiersrusen som man kan se på oppløpssiden i Holmenkollen? Dette er en utfordring til deg og din opplevelse av hva som er din dypt personlige standard. Kulturen skal endres med deg i front. Hverdagen gir deg mange gylne anledninger til å sette personlig rekord.
Hvis standarden for en prestasjon er satt av deg selv inni deg selv. Hva er din personlige rekord i nuet da?

Kjør på!!!

2014 er for alle

”Perse NÅ!”

torsdag 18. juli 2013

Høyt hue

Jeg har så lyst til å ta med meg en gjeng og dra til skogs en måned eller to eller seks kanskje. Rolig. Lite på programmet. Mye søvn. Litt gåing. Lydvandring. Høre på stillheten og på regnet. Litt prating. Ikke for mye. Ideer. Rom for ideer. Hvile og rom for akkomodasjon.
Akkomodasjon: Kvalitativt nye måter å se verden på.
Komme tilbake med et skikkelig bra konsept. Til det beste for folk og helse. Norge er et utrolig bra land. Det gjøres utrolig mye i forhold til helse i Norge. Men det er fortsatt for mange som sliter her.
Vi må gjøre noe nytt også. Noe helt nytt.
Prosjektet har overskriften SS.
SS har en negativ assosiasjon for meg. Kanskje tiden er inne for å gi forkortelsen SS et ny og positiv assosiasjon.
SS i denne sammenheng står for Smartere Samfunn. Evt. ESS. Enda Smartere Samfunn. Det er jo mye bra her. Uansett. Det er alltid fint å ha et ESS i ærme.
Et samfunn med utvidet forståelse for hva det vil si å bidra. Et samfunn hvor det å delta betyr noe annet enn i dag. Hvor det å ”være med” eller innenfor antakelig er romsligere begrep.
Hva som har verdi og begrepet velykkethet har også et annet innhold.
Verdier.
Ideene vil handle om individ og felleskap. Om muligheter og om ansvar.
Det blir et samfunn med så mye forståelse at han med angst som ikke tør å åpne posten eller snakke med noen på et år………
Det blir et samfunn med fokus på fordelene med ”bakdelene”. På fordelene med ”raringene”. På fordelene med originalitet.
Alle er et geni. Men hvis du måler et ekorn etter dens evne til å spille kontrabass……
Ideene vil ikke handle om latskap hvis det er noen som vet hva det er.
 Vi må ha noe mindblowing. Universet er uendelig stort og det utvider seg med lysets hastighet.
Tygg på det. Er uendelig stort og utvider seg med lysets hastighet. Er det mulig? Det er i så fall mindblowing.
Vi må ha en tverrfaglig tverrkulturell sammensetning av folk som skal finne de ideene jeg snakker om her.
Vi trenger noen gærninger. Noen som ikke har noen begrensninger på takhøyde i huet sitt. Coneheads. Husker du den filmen? De hadde høyt hue.
Ideer.
Jeg hørte at det å gjennomføre OL (olympiske leker) i Oslo om noen år ville spare landet for milliarder av kroner i bedret folkehelse. Det er mulig. OL er kjempegøy. Jeg var på Lillehammer i 94. Herlig.
Ideer.
Jeg mener jeg lærte på Krigsskolen at tyskerne utdannet 100 000 militære ledere i mellom krigsstiden. Etter første verdenskrig fikk de ikke lov til å ha en militærstyrke på mer enn 100 000 mann. Hvis det stemmer. Smart å utdanne 100 000 ledere da. De fikk i allefall en ganske stor hær opp å gå, ganske så raskt, på noen få år før de startet krigen.
Hadde de 100 000 ledere klare for oppgaven?
De angrep for eksempel russland med 3 000 000 soldater noen år senere. 3 millioner mennesker. Det er mye folk. Mye utstyr. 3 000 000 par marsjstøvler, ryggsekker, våpen, hjelmer, bukser, kokekar osv. De var over hele verden og lagde en  effektiv og sulten drapsmaskin på noen ganske så få år. De bygde en mengde bygninger og veier og festninger og stridsvogner, flyplasser, dødsleire og ikke vet jeg. Over store deler av verden. Mye slavearbeid og frykt for å holde produksjonen i gang selvsagt. Men uansett. Krigstid gir ofte en organisering, en ”motivasjon” og en gjennomføringsevne som er helt ufattelig å forstå. Brukt for å ødelegge og drepe og ta. 3 millioner par marsjstøvler i størrelse 44 satt etter hverandre ville omtrent dannet en sammenhengende linje av sko i par etter hverandre langs E6 fra Oslo forbi Trondheim og 40 mil videre til Mosjøen.
Tenk hva man kunne fått til hvis man fikk til en like stor satsing og ”motivasjon” for å gjøre noe skikkelig positivt. Hvis all industri, økonomi og ressurser ble brukt til noe skikkelig positivt.
Jeg for min del har aldri skjønt hvor Hitler fikk pengene i fra til å sette i gang alt djevelskapet.
For pokker. I Norge.
La oss utdanne 100 000 ”folkehelse ambassadører”. Lavterskel mer offensivt enn forebyggende helsearbeid arbeid inn på forhånd dra lasset sammen finne folks sterkeste sider, det folk elsker, mestrer og som bidrar verdibasert kulturutviklings opplegg.
Prisen ift. OL? Kostnad/effekt?
Det kommer til å merkes på fastlegekontorene, i helsekøer og på NAV i allefall. Det kommer til å bli gøy og det kommer til å bli fulgt nøye med på i hele verden.
Og det kunne vært starten på en ”hær” med 100 000 000 mennesker verden over som jobbet med menneskerettigheter og fattigdomsbekjempelse. Det var 100 000 000 soldater i sving i andre verdenskrig. Så hvorfor er det ikke mulig?
Når gruppen med Coneheads kommer ut av skogen. Med ideer og ekorn på slep. Da blir det ordremøte. Det blir et godt gammeldags ordremøte hvor kongstanken, eller stridsideen presenteres.
Smartere Samfunn. Enda smartere samfunn.
Telt, kniv, fyrstikker og primus har jeg også.
Sett i marsj.
:o)
Høyt hue?
Sitter forresten på en kafe og skriver denne galskapen.
På veggen henger mye fin grafikk med tekst til. ”Du har en uendelig kraft når du er på rett vei”. På radioen spilles E.L.O. (Electric Light Orchestra).
Tekstlinjen ”Hold on tight to your dreams” cruiser fjærlett rundt i rommet.